Čistenie upchatej kanalizácie

Keď dôjde k zníženiu prietočnosti kanalizácie alebo k jej upchatiu, je potrebné vykonať čistenie kanalizácie. V závislosti od typu a rozsahu upchatia, priemeru potrubia, možností vstupu do potrubia a materiálu potrubia je potrebné zvoliť vhodný spôsob a postup čistenia kanalizácie.

Medzi najčastejšie príčiny upchatia kanalizácie patrí:

 • splachovanie predmetov, ktoré vo vode zväčšujú svoj objem,
 • potrubie zanesené tukom,
 • korene v kanalizácii,
 • hromadenie zaschnutého odpadu na stenách kanalizácie,
 • malý spád odpadového potrubia,
 • prerušené kanalizačné potrubie,
 • preplnené žumpy.

Technológia čistenia kanalizácie tlakovou vodou:

 • na konci hadice je čistiaca tryska, do ktorej je výkonným čerpadlom vháňaná voda pod vysokým tlakom viac ako 170 barov,
 • prietok tlakovej vody okolo 396 litrov za minútu,
 • podľa typu čistenia a priemeru potrubia sa používajú trysky rôznej konštrukcie, všetky alu usmerňujú prúd vody tak, aby sa tryska posúvala vpred a schopná ťahať hadicu z čistiaceho vozidla,
 • použitie trysiek s frézami umožňuje účinne vyčistiť aj veľmi zanesené potrubie a odstrániť tak tvrdé usadeniny, tuk, stavebné hmoty, naplaveniny alebo korene v kanalizačnom systéme,
 • veľkou výhodou je čistiace vozidlo so schopnosťou odsávania, filtrácie a recyklácie použitej vody, čo skracuje celkový čas čistenia a šetrí tak životné prostredie, ako aj celkové náklady na čistenie kanalizácie.

Čistenie kanalizácie tlakovou vodou sa používa na splaškové a dažďové kanalizačné potrubie, najčastejšie na prečistenie ležatých rozvodov – ležaté potrubia v suterénoch všetkých objektov, vonkajšie kanalizácie, prípojky rodinných domov, verejných budov, nemocníc, výrobných a priemyselných objektov, odvody dažďovej vody atď.

V prípade, že potrebujete vykonať čistenie kanalizácie, je potrebné obrátiť sa na špecializovanú firmu, ktorá disponuje technikou na čistenie a opravy kanalizačného systému. Obráťte sa na odborníkov čo najskôr a predídete tak ďalším škodám, nákladom a komplikáciám.