čistenie potrubia

Starostlivosť o odpad a kanalizáciu

Odtoky z kanalizácie a kanalizáčné potrubia sa môžu upchať alebo poškodiť, ak zostanú bez potrebnej starostlivosti. Nie len v domácnostiach, ale aj v hoteloch alebo verejných objektoch je potrebné pravidelne vyčistiť odpadové potrubie. Príležitostne môže dôjsť k nepríjemným udalostiam, ako upchatie alebo poškodeniu odpadu či kanalizácie. Vzniknutý problém je potrebné čo najskôr riešiť.

Je nevyhnutné, aby sa s akýmkoľvek druhom úniku odpadových vôd zaobchádzalo ako s nebezpečenstvom a na odstránení následkov úniku odpadových vôd pracovalo rýchlo a efektívne, aby nedošlo ku kontaminácii podzemných vôd.

Ako skúsení experti na čistenie odpadových potrubí rozumieme problematike čistenia. Sme odborníci na čistenie kanalizácie a rýchle zásahy pri poruchách kanalizačných potrubí, s tímom, ktorý má viac ako 15 rokov skúseností so sanáciou škôd spôsobených odpadovou vodou.